Realizowane projekty

Firma realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne, który jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Firma realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie przygotowania Zamawiającego do uzyskania niezbędnych certyfikatów oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do sprzedaży produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów)  do USA.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo związane z wzornictwem opakowań, projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów) w USA.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja techniczna pod kątem wprowadzenia produktu na rynek USA.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony znaku towarowego  Zamawiającego w USA.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na eksport produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów) do USA.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeniowe w języku angielskim.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia jest organizacja rozmów B2B z potencjalnymi klientami w USA.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2020/PMT/USA

Wtorek, 15 grudnia 2020

Przedmiotem zamówienia promocja produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów) w USA.


Przejdź do góry strony