PPFK PROFARM Sp. z o.o.

Informacja o wyborze dostawcy usługi związanej z ochroną własności intelektualnej

Utworzono: 30-06-2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradczą dotyczącą uzyskania ochrony własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony znaku towarowego na rynek USA, dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84-300 Lębork. Usługa realizowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne". 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84- 300 Lębork, informuje, że w postępowaniu ofertowym na usługę doradczą związaną z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony znaku towarowego na rynek USA, realizowaną w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne", dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
Global Strateg Consulting Sp. z o.o. 
ul. Strzelecka 29A/39, 61-846 Poznań 

Przejdź do góry strony