PPFK PROFARM Sp. z o.o.

Informacja o wyborze dostawcy usługi związanej z zakupem wartości niematerialnych i prawnych

Utworzono: 30-07-2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradczą związaną z zakupem wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na eksport produktów (kosmetyki do włosów) do USA, dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84-300 Lębork. Usługa realizowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty-Technologiczne". 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84- 300 Lębork, informuje, że w postępowaniu ofertowym na usługę doradczą związaną z zakupem wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na eksport produktów (kosmetyki do włosów) do USA, realizowaną w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne", dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
Global Strateg Consulting Sp. z o.o. 
ul. Strzelecka 29A/39, 61-846 Poznań 

Przejdź do góry strony