PPFK PROFARM Sp. z o.o.

Informacja o wyborze dostawcy usługi związanej z certyfikacją

Utworzono: 21-10-2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradczą dotyczącą przygotowania do uzyskania niezbędnych certyfikatów oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do sprzedaży produktów (kosmetyki do włosów) na rynek USA, dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84-300 Lębork. Usługa realizowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne". 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84- 300 Lębork, informuje, że w postępowaniu ofertowym na usługę doradczą związaną z przygotowaniem do uzyskania niezbędnych certyfikatów oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do sprzedaży produktów (kosmetyki do włosów) na rynek USA, realizowaną w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne", dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
Global Strateg Consulting Sp. z o.o. 
ul. Strzelecka 29A/39, 61-846 Poznań 

Przejdź do góry strony