"Projekt „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

"Projekt „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Koszt realizacji projektu i źródła:
Całkowity koszt projektu 664 840,00 zł
- maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na inwestycje wynosi 546 840,00 zł
- maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na doradztwo wynosi 118 000,00 zł

Wysokość i forma dofinansowania:
Dofinansowanie na realizacje Projektu do maksymalnej wysokości 387 104,00 zł 
-do 85% kwoty dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich co stanowi 329 038,40 zł
-do 15% kwoty dofinansowanie w formie dotacji celowej co stanowi 58 065,60 zł

  1. Maksymalna wysokość dofinansowania na inwestycje wynosi 328 104,00 zł
  2. Maksymalna wysokość dofinansowania na doradztwo wynosi 59 000,00 zł