"Projekt „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

"Projekt „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Koszt realizacji projektu i źródła:
Całkowity koszt projektu 664 840,00 zł
- maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na inwestycje wynosi 546 840,00 zł
- maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na doradztwo wynosi 118 000,00 zł

Wysokość i forma dofinansowania:
Dofinansowanie na realizacje Projektu do maksymalnej wysokości 387 104,00 zł 
-do 85% kwoty dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich co stanowi 329 038,40 zł
-do 15% kwoty dofinansowanie w formie dotacji celowej co stanowi 58 065,60 zł

  1. Maksymalna wysokość dofinansowania na inwestycje wynosi 328 104,00 zł
  2. Maksymalna wysokość dofinansowania na doradztwo wynosi 59 000,00 zł

 

Przejdź do góry strony