PPFK PROFARM Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/PMT/USA

Utworzono: 01-10-2020

Firma realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne

 

Dotyczy projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie przygotowania Zamawiającego do uzyskania niezbędnych certyfikatów oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do sprzedaży produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów)  do USA.

Przejdź do góry strony