PPFK PROFARM Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe Badanie_07032017

Zapytanie ofertowe na usługę zewnętrzną w zakresie dodatkowych czynności badawczych na potrzeby firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o. 

W związku z niedoprecyzowanym określeniem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z dnia 07.03.2017 firma Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o. zwraca się z nowym zapytaniem ofertowym z zapytaniem na wykonanie usługi zewnętrznej w zakresie dodatkowych czynności badawczych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego dermokosmetyku o unikalnych właściwościach dla osób z bielactwem nabytym”. Projekt planowany jest w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Oferty można składać w terminie do dnia 24.03.2017. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego lub drogą mailową do dnia 24.03.2017. do godz. 23:59
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.

Przejdź do góry strony