PPFK PROFARM Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG/8.2

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: „Wdrożenie w PROFARM Sp. Z o.o
Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla elektronicznej wymiany informacji z kontrahentami” w ramach
Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka firma PROFARM Sp. z o.o. poszukuje
instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą przy jego realizacji.
 

Przejdź do góry strony